Zemní  práce

  • Veškeré zemní práce při stavbách obytných a podnikatelských objektů, výstavbě komunikací a parkovacích ploch, včetně zhotovení podkladních vrstev