Terénní úpravy

  • Hrubé i jemné modelování terénu, dodávku, navezení a rozprostření potřebného substrátu, odvoz nadbytečného zemního materiálu. Suché opěrné zídky, usazení velkých solitérních kamenů do terénu atd.